140 Andikaze ndibenemibuzo

izihlobo zihleli engceni

'Andikaze ndibekho' nguumdlalo wokuthethaolo hlobo lokusebenzisa iinyaniso kuphela ezivela kumdlalo weklasikhi 'Inyani okanye ndifunge?'Nabani na ukusuka ebantwaneni ukuya kubantu abadala angadlala ngokutshintsha nje imibuzo kunye nendlela abaphendula ngayo abadlali.Andikaze ndize ndibuze iiMbono

Kolu lonwabo,ukwazi-umdlalo wakhoabadlali bayatshintshana babuza imibuzo eqala, 'Andikaze ndibekho,' kwaye baphele ngesenzo esinye okanye isenzo.Amanqaku afanelekileyo

Imibuzo eyonwabisayo yaBantwana

Ngempazamo upele igama lam ngokungalunganga

Yitya ibug

Uye kwindlu yangasese phandleNgempazamo ndibize utitshala 'Mama'

Ulahlekelwe yincwadi yethala leencwadiNdicoce igumbi lam ngaphandle kokucelwaUkunxiba iipyjama ukuya esikolweni

Kubhalelwe umntu odumileyo ileta

Ukuphoswa epakini

Ukhale ngexesha lomdlalo bhanyabhanya

Imibuzo ecocekileyo

Zimnkile iintsuku ezintathu engakhange ahlambe okanye ahlambe

Sebenzisa ibrashi yamazinyo yomnye umntu

Ukunxiba iimpahla ezimdaka

Ungcamla isepha

Ukukhupha into yokudlala

Yitya ukutya okusemgangathweni

Ndifumene isitya esimdaka phantsi kwebhedi yam

Ndikhothe isitya sam sicocekile

Ndilahle izinto zam zesilivere

Ndilele ebhafini

Imibuzo ehlekisayo

Ndinxibe iimpahla zabazali bam

Ndatswina xa ndihleka

Iqale ngokuvakalayo esidlangalaleni

Baleka ungene kumnyango weglasi otyibilikayo

iposi ivaliwe ngomhla weKrisimesi

Uthethile umntwana uthetha nomntu ongelo sana

Ndiyoyika isithunzi

Kuchitheke isiselo kumntu ongamaziyo

Ndambethe iimpahla zam zangaphantsi ngaphandle kwebhlukhwe yam

Ndizikhuphe emehlweni

Wahlaselwa yirhanisi

Imibuzo yeKrismesi

Uphinde wanikwa isipho seKrisimesi

Ndazithengela isipho seKrisimesi

Usebenzise induku yeelekese njengokususa intonga

Yitya ikuki zekrisimesi ezingaphezulu kwesihlanu ngosuku olunye

Unxibe njengoSanta, UNksk Claus, okanye i-elf

Unxibe isikipa esibi seKrisimesi

Igama lesilwanyana sasekhaya emva kwenye yeenyamakazi zaseSanta

Yenza ikhekhe leziqhamo

Wankqonkqoza ngaphezulu komthi weKrisimesi

Ufumene iqhuma lamalahle kwiKrisimesi

Imibuzo yeeTweens

Ikope iimpahla zomhlobo wakho

Ndisebenzise igama lam lokwenyani njengegama lescreen

Waxoka utitshala

Uthathe umntu ongamaziyo kwimidiya yoluntu

Ubukele imovie yeRated R

Ujoyine iklabhu ukonwabisa omnye umntu

Hlala nomntu okhutshiweyo kwisidlo sasemini

Wenze umsebenzi wesikolo womhlobo wakho

Yenze umhlaba obonakalayo

Ndizenzele igama lesidlaliso

Imibuzo yaMantombazana

Kukopishwe iinwele zosaziwayo

Ndizamile ukuchama ndimile

Kuzanyiwe iqela lezemidlalo lamakhwenkwe

Ndacheba intloko yam

Kuthengiwe iimpahla kwicandelo lamakhwenkwe

Ndizamile kwi-jock strap

Worn tuxedo kumsitho osesikweni

uyifumana njani ibhotolo ezingubeni

Cula ingoma ye-princess yeDisney

Sebenzisa ibrashi njengemakrofoni

Ubuze umfana ngengcebiso yokuhombisa

Imibuzo yaMakhwenkwe

Ukunxiba ilokhwe okanye isiketi

Ndinqwenela ukuba ndingumfazi oMangalisayo

Yathi ipinki nemfusa yayiyeyona imibala ndiyithandayo

Ukulila ngelixa ujonge umsitho wezemidlalo

Ndizikhulisile iinwele zam zadlula emagxeni am

Ndinxibe njengesixhobo sokulwa

Funda Iklabhu yomntwana iincwadi

Ukumisa inkampu ndedwa ehlathini

Ndibambe intlanzi ngezandla zam

Cula ingoma kaJustin Bieber

Imibuzo Yolutsha

Udlale isiqhulo komnye wootitshala bam

Ubuze usaziwayo ukuba athembise

Ulele ubhala imiyalezo

Yenze isindululo esicacisiweyo

Siye kwivenkile yokuthenga usapho lwam

Utshatile umhlobo wam osenyongweni

Ndagcina into engavumelekanga kwindawo yam yokugcina iimpahla

Wachwechwa waphuma endlini

Iqhutywa ngaphandle kwemvume okanye ilayisensi

Uvaliwe yindawo yeendaba zentlalo

Imibuzo yaBafundi beKholeji

Ndangena kwigumbi lokulala elingalunganga ndicinga ukuba lelam

Ityiwa inyama enkonkxiweyo

Ndibile ukutya kwabantu endihlala nabo

Ndizenze ngathi ndiyagula xa ndine hangover

Ndithenge incwadi entsha yokufunda

Ndilele kumgangatho obandayo, onzima

Ndihlale kude kube semva kwexesha ndifunda kwaye ndilale kuvavanyo

Ndicinga ukuba uprofesa wayeshushu

Ndityhile iphepha endikhuphele kulo kwi-Intanethi

Ndixoke kubazali bam malunga ne-GPA yam

Imibuzo yabantu abadala

Ndityise abantwana bam ukutya okuziinkozo isidlo sangokuhlwa

Ndixoke kumphathi wam malunga nokuba kutheni ndingekho emsebenzini

Ndilele edesikeni yam emsebenzini

Ndigxininise kwisikolo sam samabanga aphakamileyo kwimithombo yeendaba zentlalo

Ndisebenzise umfanekiso wam wakudala kwindawo yokubonana

Ndahamba ndijikeleza indlu yam ze

Uvavanyo luqhube imoto bendingazimiselanga kuyithenga

Ubhale inqaku elihlekisayo kwicandelo 'leememo' zetsheki

Ukuzenza ngathi umdala ukufumana isaphulelo sabemi abadala

Ipakwe 'kwindawo yokukhubazeka' nangona ndingakhubazekanga

Imibuzo Yezibini

Ndikhangele ngasese kwifowuni yeqabane lam

Ndityikitye iqabane lam ndenzela umsebenzi ngaphandle kwemvume yabo

Ndixelele umntu ngobume bethu bobudlelwane ukuba ngaphezulu kunokuba kunjalo

Ndixoke ngokuthanda into enxitywa liqabane lam

Ndibukele iqabane lam lilele

Senze isiqhulo sesibini esidumileyo

Ngokufihlakeleyo ndacela abahlobo beqabane lam ukuba bamncede ngengxaki

Ndinqwenela iqabane lam libukeke njengomnye umntu

Ndizithumele isipho kwaye ndenza ngathi ivela kumlingane wam

Ndikhangele izinto zomlingane wam xa engekho

Imibuzo yosapho

Ndibekwe njengelungu lamalungu osapho

Ubuxoki kubahlobo ngegama lam eliphakathi

Ndiboleke impahla yelungu losapho ndingakhange ndicele

Ndazivalele kwigumbi lokuhlambela ukuze ndibenabucala

Ndifihle iremote ukuze ndibukele into endiyifunayo

Ucime umboniso ilungu losapho elishicilelwe kwi-DVR

Ifihliwe isithako semfihlo kwisidlo sentsapho

Yaphukile into endlini wayityhola komnye umntu

Ukugcina ukufezekiswa kuyimfihlo kusapho lwam

Ebizwa ilungu losapho ngegama elingalunganga

Imibuzo eneentloni

Ulibalekile ukuba ugungxule indlu yangasese

Ulibale isipaji sam ngomhla wokuqala

Ndikhethe impumlo yam ndayisula kwifenitshala

Kwatyiwa into ishiyeke kwiplate yomntu wasemzini

Iimpahla ezindala endandizazi ndandizazi zincinci kakhulu zincinci

Waphosa into kwindlu yangasese emva koko wayisebenzisa ngaphandle kokuyicoca

Ndicinga ukuba ilungu losapho linomtsalane

Kusetyenziswe iipeni kuphela ukuthenga into ebiza ngaphezulu kwe- $ 1

Ndibize umphathi wam ngegama lam lesilwanyana-qabane endithandana nalo

Kusetyenziswe iphepha langasese njenge-napkin emva kwesidlo

Amantombazana akwishumi elivisayo aneentloni

Imibuzo ephambeneyo

Ndicinga ukuba ndabona iBigfoot

Vumela omnye umntu akhethe itattoo yam

Kutyiwe isityalo sasendle ungazi ukuba yintoni

Ujoyine ihlelo

Kuthathwe kwisazisi esitsha

Uthathe inxaxheba ekubanjweni kommi

Bekumgca wokuqala woqhankqalazo

Ufumene uhlobo olutsha

Ubethwe ngumbane

Ungayifumana njani ingqumbo yenja eyomileyo ekhaphethini

Wachwechwa kwindawo yoluntu emva kokuba ivaliwe

Imigaqo yokudlala andikaze ndakhe

'Andikaze ndibekho' kukwabizwa ngokuba 'Andikaze' kwaye 'Wakha Waba Nakho?' kwaye iqale xa umntu omnye ebuza ukuba ukhona umntu owenze into ethile. Nabani na owenze isenzo esikhankanyiweyo emva koko wohlwaywa ngandlela thile, njengokuphulukana nobomi emdlalweni okanye ukuthatha isibindi. Kwezinye iinguqulelo zomdlalo, abadlali abangawenziyo umsebenzi ngabo baya kohlwaywa.

Ukudlala ngamanqaku

Inkqubo yamanqaku ilungile kumaqela abantwana okanye ulutsha kuba iimpendulo zikhokelela kwiziphumo ezingenabungozi Kukho iindlela ezimbini zokudlala usebenzisa amanqaku:

  • Umdlali ngamnye uqala ngamanqaku ali-10 (iminwe yabo elishumi imele amanqaku) kwaye balahle inqaku elinye kwisenzo ngasinye abasenzileyo. Xa umdlali engenamanqaku ashiyekileyo aphume kumdlalo.
  • Cwangcisa umda wexesha lomdlalo kwaye unike inqaku elinye ngalo lonke ixesha umntu anokuthi 'ndinayo.' Umntu onamanqaku amancinci ekupheleni kwexesha nguye ophumeleleyo.

Uhlobo lokusela

Abantu abadala abangaphezu kweminyaka engama-21 bahlala bedlala oku njengomdlalo wokusela nabahlobo. Qho xa uphendula 'ndinayo,' kufuneka uthathe isiselo okanye udubule. Ukusetha ixesha kunye nokusela umda womdlalo kunceda ekuqinisekiseni ukuba akukho mntu unxila kakhulu.

Iziphumo zokuyila

Ukuba ufuna ukwenza umdlalo usebenze ngakumbi, sebenzisa iziphumo zoyilo ezinje:

  • Yenza abadlali abangazange bayenze baxelise ukuyenza
  • Bonke abadlali abayenzileyo batshintshe izihlalo ukuze bonke bahlale ecaleni komnye
  • Yitya into ecekisekayo, engaqhelekanga, okanye i-snack emnandi

Yazana

Imibuzo yemibuzo enje 'Andikaze ndakhe' kwaye 'Unga'sebenza kakuhle njengeimisebenzi yomkhenkceokanye amaqela abahlobo abasenyongweni bafunde iinyani ezonwabisayo ngomnye nomnye. Ngoku ukuba uzifundile zonke ezi ngcebiso ufumana inqaku kuba ungaphendula 'ndinayo' kwingxelo 'Andikaze ndilifunde eli nqaku!'