Ingcebiso kubuDlelwane beCyber ​​kunye nokuKopa

Amagama Aphezulu Ebantwaneni

Ubudlelwane beCyber

Ingxoxo-mpikiswano imalunga nokuba ubudlelwane be-cyber buquka ukukopa. Ihlabathi le-Intanethi livule umnyango omtsha kwihlabathi lokuthandana kunye nobudlelwane.Ukuthandana Umqeqeshi Lori Gorshowinengcebiso ezininzi zokunceda ekuhambeniukujongana nokungathembekieyavela kwi-Intanethi.

Inkcazo yokukhohlisa nge-cyber

Inkcazo yakudala yokukhohlisa yayisetyenziselwa umda kwisenzo sokungcatsha ngesondo ngumntu omnye nomnye umntu ngaphandle kweqabane lakhe, okanye iqabane elizinikeleyo. Ngokuqonda okungaphezulu kokuthabathayo ukugcina ubudlelwane obuzinikeleyo, (intliziyo, ingqondo, kunye nomzimba), inkcazo yokungcatsha iye yanda yajikelezaukukopa ngokweemvakalelo. Ukukopa ngokweemvakalelo kuchazwa njengoku, ukungcatshwa ngumntu omnye komnye umntu ngaphandle kweqabane lakhe, ngezenzo zokucinga okanye zokuziva. Ngobuchwephesha, ukukopa kunokwenziwa ngobuqu, ngeselula, okanye kwiintlanganiso ezikwi-Intanethi.

Amanqaku afanelekileyo
  • Iimpawu ze-10 zeQabane eliKopayo
  • I-Scoop yokwenza ubuDlelwane be-Intanethi busebenze
  • Iingxaki zothando loLutsha olu-15 ngokumangalisayo

Akukho nxu lumano

Umahluko ophambili phakathi kokukopa ngokwesiko kunye nokungcatshwa ngokweemvakalelo kukudibana ngqo komzimba. Zombini ezi ntlobo zokukopa zibandakanya indawo yokuhlangana nabantu. Ngokwandiswa kwetekhnoloji, ezi ndawo zeentlanganiso ngoku zibandakanya ikhompyuter kunye neselfowuni kunye notshintsho ekusebenziseni yiuphawu lokungathembeki. Kwangokunjalo, isenzo sesondo ngoku singenzeka ngaphakathi kweendawo ezahlukileyo nangona abantu ababandakanyekayo bengachukumisani.umbala olungileyo weenwele zendalo ezimnyama

Ukusondelelana ngokweemvakalelo kwiCyber ​​Cheating

Xa umntu ekopela, wenza izinto ezifanayo nokuziphatha, ukudlala ngothando, incoko evuselela inkanuko yesini, kunye nokufihla nokuba kwenzeka phi ukukopa. Eyona nto iphambili kukuba iqabane elingathembekanga lihlawula ngokweemvakalelo kunye / okanye ngokomzimba komnye umntu ongelilo iqabane lakhe. Xa oku kusenzeka, umngcatshi uyamsusa kulwalamano azibophezele kulo. Kuko konke okuninzi, ukusondelelana ngokweemvakalelo nomntu ongelilo iqabane lakhe kuhlala kukhokelela kulwalamano lokwenyani lomzimba. Oku kubangelwa yinxalenye enkulu kuba ubudlelwane beemvakalelo buquka ukwabelana ngolwazi lomntu kunye nomnye umntu. Ulwazi oluthe kratya ekwabelwana ngalo, ukusondela kwakho komnye umntu, kwaye kokukhona uya kulangazelela ukunxibelelana nomzimba.

ubudala obunjani obuthathwa njengomdala

Indlela Aziva Ngayo Umngcatshi

Abo babandakanyeka ekukopeni ngokweemvakalelo bahlala bengayithathi indlela abaziphethe ngayo njengabathembekanga. Impikiswano yabo ithi, 'ukuba andiboni okanye ndichukumise omnye umntu ayikokukopa oko.' Kumngcatshi, akukho mahluko phakathi kwenkcazo yakudala yokukhohlisa kunye nokungathembeki ngokweemvakalelo. Bakhetha ukucinga ngokungathembeki njengokulinganiselwe kwisenzo somzimba sokungcatsha. Kubo, iindawo kunye neendlela abazisebenzisayo ukunxibelelana azisebenzi.Yoyisa ukungathembeki kwi-Intanethi

Iqabane lakho linokukuthanda kwaye lenze isimilo esikukhathaza. Ngamanye amagama, unokukuthanda kwaye akuqhathe ngaxeshanye. Isenokungavumelani nawe ukuba ayithembekanga, kodwa loo nto ayenzi ukuba kungabi njalo. Ukuba ukhe wajongana naye kwaye wasusa iindlela zokukopela kwi-Intanethi, njengekhamera yewebhu, kodwa uyaqhubeka nokuziphatha, luphawu lwengxaki enzulu.

Xa Ukukopa kwi-Intanethi kukunyanzelwa

Oku kuphakamisa eyakheUkuziphatha ngokukhohlisaUnyanzelekile, okuthetha ukuba unobunzima bokuyilawula yedwa. Okubi nangakumbi kukuba, ukuhlola akusayi kumenza ayeke; Kuya kunyanzela ukuba afumane indawo eziyimfihlo apho anokuqhubeka khona nokuziphatha ngaphandle kokufumanisa kwakho. Ukuziphatha akunakulindeleka ukuba kuyeke umtshato kunye nabantwana ngaphandle kokuba afune uncedo lobungcali.Ndwendwela uMcebisi

Xoxa ngezinto ezikuxhalabisayo kunye neqabane lakho kwaye nifune ukucebisa ngobuchwephesha kunye nengcali ephatha iziyobisi kunye nezomtshato. Yazisa omnye umntu wakho obalulekileyo ukuba ukuthembana phakathi kwakho nobabini kutshatyalalisiwe kwaye kuya kuyakha kwakhona, kufuneka azibophelele ekusebenzeni nale nto nani. Mcacisele kuye ukuba nokuba yingcali echaphazelekayo kuyimfuneko ekubuyiseleni ukuthembana kubudlelwane. Chazela umntu oza kutshata naye ukuba ukusebenza neengcali kuya kuninceda ekukhokeleni nobabini ekuboneni ukuba indlela yakhe yokuziphatha kukunyanzela kwaye ufuna ungenelelo. Okona kuncinci, ukusebenza nengcali kuya kukunika zombini izakhono kunye nezixhobo zokwakha kunye nokugcina ubudlelwane obunyanisekileyo. Oku kuyakunika ukuzithemba ekuxoxeni ngemiba enzima kwaye kusebenze ukuyisombulula.Imicimbi ye-cyber ikhathaza ubudlelwane

Nokuba wena neqabane lakho nithatha isigqibo sokuba ubudlelwane be-cyber abuwelanga umgca wokukopela, umcimbi we-cyber ulonakalisile ubudlelwane bakho omnye komnye. Ingcebiso, njengoko kucetyisiwe, inokukunceda woyise oku kwaye ikunike izixhobo zokuqhubela phambili ngendlela esempilweni, nokuba ungakwenza okohlalani kunye.

ingakanani imali onokuyiphumelela

Iclaloria Calculator