Imilinganiselo yoSapho yamaTshayina

Usapho lwamaTshayina

Ngelixa i-China iye yamkela ngokufuthi iimpembelelo zaseNtshona, ulwakhiwo losapho lwendabuko lusexatyisiwe kwaye lubambe indawo ebonakalayo kwinkcubeko yamaTshayina. Zombini zemveli nezangokuIintsapho zamaTshayinabaneempawu ezifanayo nezokuziphatha ezifanayo komnye nomnye, kwaye ezi ziyinxalenye yobomi bemihla ngemihla kwiinkulungwane ezininzi.Iindima zesini

Amaxabiso osapho lwesiTshayina aqhelekileyo abonisa ngokucacileyo, iindima ezahlukeneyo kunye namalungelo amadoda nabafazi. Ngelixa ezi zitshintsha ngokukhawuleza, i amaxabiso oqobo zisabonakala kumanqanaba athile.Amanqaku afanelekileyo
  • Iintshukumo zangaphandle zoSapho Wonke umntu uya kuthanda
  • Iifoto zoLonwabo loSapho lwehlobo
  • Iimpawu zeTshayina zoSapho ezinemizobo eprintiweyo

Indima yaMadoda

Kwintsapho yesiTshayina yemveli, indoda inoxanduva lokugcina, ukubonelela nokukhusela usapho lwayo. Kwangelo xesha, unikwa lonke igunya lokwenza izigqibo xa kufikwa kumfazi wakhe, usapho kunye namanye amalungu osapho. Ikwanoxanduva lokugcina nokubhatalela abantwana bakhe, kubandakanya nemfundo yabo, de batshate. Kwiintsapho zale mihla, amalungu osapho adibana nabadala malunga nezigqibo ezibalulekileyo, kodwa utata akasenawo owokugqibela malunga nobomi babantwana abadala.

Indima yaBasetyhini

Abasetyhini ngokwesiko basebenze kwindawo ephantsi kwinkcubeko yamaTshayina. Oomama bendabuko baseTshayina babehlala ekhaya ukuze banyamekele ikhaya, abantwana, kunye nosapho luphela. Nangona kunjalo, indima edlalwa ngabafazi phakathi koluntu iya isanda. Ngokwe- Ingxelo yoPhuhliso lwaBantu yeNkqubo yeZizwe eziManyeneyo yoPhuhliso lweZizwe eziManyeneyo , I-China ifumene inqanaba lokulingana ngokwesini ngokufanayo ne-U.S. Ukongeza, indima yabasetyhini iyatshintsha kakhulu. Ngenxa yamathuba amaninzi, abasetyhini bafuna amakhondo emisebenzi endaweni yendima yokukhulisa abantwana. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kukho umda kwinto abanokuyenza abafazi okwangoku, ngokwe Umjongi oLungileyo . Bambalwa abantu ababhinqileyo kunamadoda ahlawulwa kakhulu, kwizikhundla zamandla aphezulu, njengeendima ze-CEO, kodwa oku kuyatshintsha ngokukhawuleza.

Ndingayondla njani inja yam endaweni yokutya kwenja

Inzala yoNzala

Iintsapho zemveli zamaTshayina ziyahlonipha Inkqubo yokuzalwa kukatata . Oku kuthetha ukuba umnombo kunye nomnombo womntwana ubalwa kutata wakhe kuphela. Amadoda kuphela kwabo banokufumana ubulungu bosapho kunye nomhlaba wosapho okanye elinye ilifa kolu hlobo lwenkqubo.Kude kube nini ufuna ukuthatha umva imoto entsha

Ukubaluleka koSapho

Ukubaluleka koSapho

La mazwi 'usapho bubomi' ayabanjwaInkcubeko yamaTshayina. Intsapho ibaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu, enyanisweni, ukuba usapho lusisiseko senkcubeko yamaTshayina. Iingcinga ezininzi zeConfucius zisekwe kusapho. Umzekelo, ezintathu ze ubudlelwane ezintlanu ezibalulekileyo Ngumyeni nenkosikazi, abadala kunye nabantakwenu abancinci kunye nabantakwabo. Ukuqonda ngokwenene ukubaluleka kosapho kuya kufuneka ujonge ubudlelwane obahlukeneyo. Kukho uxanduva kunye nemisebenzi echaziweyo kubazali, abantwana, kunye nootatomkhulu ku Umthetho wase China wase 1981 womtshato Okwangoku isebenza ngoku. Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba indima edlalwa lusapho yinto eguqukayo, kunye nabanyeabantu abadala abancincibahlukana nenkcubeko yabo kwaye baqala izithethe zabo.

Umtshato

Umtshato, usapho kunye nabantwana zibaluleke kakhulu kwinkcubeko yamaTshayina. Ngenxa yokuba uninzi lwabantu luhlala kwiindawo ezisemaphandleni ixesha elide, ukutshata nokuba nabantwana kuthetha ukuba uya kuba nabasebenzi kwaye ukwazi ukwenza nokugcina umzi.Yesiko vs.

Imitshato yesiNtu yayihlelwa ngabazali bomtshakazi nomyeni. Izibini ezininzi azikaze zidibane de kube ngumtshato wazo. Imitshato ehleliweyo yayingavumelekanga kumthetho womtshato ka-1950. Izibini zaseTshayina zale mihla zikhetha amaqabane azo, kodwa uninzi lusacela imvume yabadala.Ukuhlonipha abadala

Njengakwiinkcubeko ezininzi zaseAsia, i abadala bentsapho bayahlonitshwa ngenxa yobulumko babo. Oku kusekwe kubuConfucius nangona ingcinga ye Inkxaso yenkxaso , ukuzinikela nentlonipho yabadala. Kuzo zombini iintsapho zesintu nezezi mini, abadala bayahlonitshwa, bayakhathalelwa kwaye bajongelwe luphela losapho. Kwiintsapho zesintu, kubandakanya nezo zihlala kwindawo yasemaphandleni, amakhaya amaninzi aquka izizukulwana ezihlanu ezihlala kunye. Nakumakhaya ale mihla, ootatomkhulu noomakhulu abaninzi bahlala nabantwana babo nabantwana babo. Ngokwesiqhelo badlala indima enkulu ekukhuliseni abazukulwana babo.

Ukutshintsha kwamaxesha

Ninikwenye indawo, ngokwesiko bahlonitshwa zii-altare zezinyanya emakhaya, zinamakhandlela, iifoto kunye nezinto abazithandayo abangasekhoyo. Nangona kunjalo, kuqatshelwe ukuba kwiindawo ezisezidolophini oku kuyaqala ukonakala. Kwinqaku lejenali Inani labantu baseTshayina eliguga ngokukhawuleza , kuyaboniswa ukuba umbono wokuhlonela ootata uqala ukonakala, uzise inkxalabo enokubakho yokungakhathalelwa kwabantu abadala.

infinity isikhafu isifundo sendlela yokunxiba

Jonga kuBantwana

Ukulwa ukuxinana nokuxinana kwabantu, iRiphabhlikhi Yabantu yase China yayalela a umgaqo-nkqubo womntwana ngamnye kwikhaya ngalinye ngasekupheleni kweminyaka yoo-1970. Lo mthetho uhlala usebenza kuphela kwiintsapho zasezidolophini ngelixa ezinye iintsapho zasemaphandleni zinokuhamba ngokuba nomntwana ongaphezulu komnye. Lo mgaqo-nkqubo uphembelele indlela abajongwa ngayo abantwana kwaye bakhokelwa ekubulaweni kwabantwana kwabasetyhini kuba abantu ababhinqileyo ngekhe bakwazi ukuqhuba igama losapho okanye badle ilifa umhlaba wosapho. Umgaqo-nkqubo yapheliswa ngokusemthethweni ngo-2016 .

Ukuthobela kunye neCandelo loSapho

Kwiintsapho zesiko, bonke abantwana kulindeleke ukuba bathobele abazali babo ngaphandle kwengxoxo, kwaye abazali banokubabulala ngokusemthethweni abantwana babo ukuba abathobeli okanye bayala ukubonisa intobelo engathandabuzekiyo. Kwi-China yanamhlanje, amantombazana kunye namakhwenkwe ahlala ephathwa ngokulinganayo. Nangona kunjalo, uninzi lwabazali baseTshayina bangqongqo, kuba ukhetho lwabantwana lubonakalisa abazali. Oku kubuyela kwifayile ye- usapho lubonwa njengeyunithi kunokuba umntu ngamnye.

Ukutshintsha kwamaxabiso

Inkcubeko yamaTshayina yenze iinguqu ezininzi kwiminyaka yakutshanje, kodwa ubume bosapho kunye nokubaluleka kwamaxabiso osapho kuhlala kugxilwe kubo.Iintsaphousaziswa, uhlonitshwa kwaye uyahlonitshwa, nokuba uhlala ngokwesiko, emaphandleni, okanye esixekweni, esixekweni.