Ityala Ncedo

Izibonelelo zaBantu ukuhlawula amatyala

Urhulumente wobumbano akaboneleli ngazo naziphi na izibonelelo zoncedo-mali lomntu ngoncedo lwetyala. Nasiphi na isibhengezo okanye upapasho olubonisa ezo mali ...