IiRekhodi zoKwamkelwa zaNgoku simahla

Amagama Aphezulu Ebantwaneni

amaphepha okugcina umntwana

Ukwamkelwa komntwana ngumntu ongamzalanga abe ngowakho kunokubonisa imiceli mngeni emininzi kuphando lomlibo, kodwa iirekhodi zokwamkelwa simahla zinokukunceda uhlengahlengise umthi wosapho.

Loluphi ulwazi olufumanekayo?

Isimo sengqondo malunga nokwamkelwa siye satshintsha kakhulu kule nkulungwane iphelileyo. Ngelixa ukwamkelwa komntwana ngumntu ongamzelanga ibengowakhe bekuyeyona nto ifihlakeleyo, kuye kwakho imeko ethe chu yokugcinwa kweerekhodi kunye nonxibelelwano oluvulekileyo ngakumbi phakathi kwabazali bokuzalwa kunye nosapho lokukhulisa. Ke ngoko, okukhona kusandula ukwenziwa umntwana ongamzalanga abe ngowakho, kokukhona uya kukwazi ukufumana ulwazi olufunayo.

Ukusweleka komntakwethu kukhuthaza iikowuti
Amanqaku afanelekileyo
 • Iindidi ezahlukeneyo zeRekhodi yoKwamkelwa kwabantwana
 • Iirekhodi zokuzalwa zaSimahla
 • Ukwamkelwa kokuqonda okuvela kwisazi ngengqondo uGqirha David Kirschner

Kuxhomekeka kubudala bomntwana owamkelwe njengowakho ngokusemthethweni kunye nendawo yokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni, iirekhodi zinokuqulatha olu lwazi lulandelayo: • Igama nedilesi yesibhedlele awazalelwa kuso umntwana
 • Ugqirha ohambise umntwana
 • Ukuphakama komntwana kunye nobunzima xa ezalwa
 • Ixesha kunye nomhla wokuzalwa
 • Ulwazi ngemvelaphi yomzali wokuzalwa njengobudala, imfundo, ubuzwe, inkolo, kunye nenqanaba lomtshato
 • Iinkcukacha zonxibelelwano zabazali abamkele umntwana wabangowabo ngokusemthethweni
 • Ulwazi olufanelekileyo lwezonyango nolwezempilo

Uninzi lwabantu luthatha ukuba ukwamkelwa komntwana kunye 'neerekhodi ezitywiniweyo' akunakuba nalo ulwazi. Nangona kunjalo, umthetho kufuneka uchaze ngokuthe ngqo ukuba loluphi ulwazi olutywiniweyo. Nantoni na engadweliswanga njengolwazi olukhuselweyo kumaphepha okuthathwa komntwana kufuneka ichazwe kwakwenziwa isicelo soko.

Ukwamkelwa, abazali bokuzalwa, kunye nabazali abakhulisayo banelungelo elisemthethweni lokufumana iirekhodi zokwamkelwa komntwana, nangona amanye amazwe nawo ewandisa amalungelo kubantakwabo.Izixhobo zokufumana iiRekhodi zokuThatha abantwana

Indawo yokuqala yokujonga iirekhodi zokwamkelwa simahla yiarhente egqibezele ukwamkelwa komntwana. Ukuba unolu lwazi, i-arhente kufuneka ikwazi ukukunika ulwazi olungachazanga njengobudala kunye nobuzwe babazali bokuzalwa kunye nendawo azalelwa kuyo umntwana. Ulwazi olongezelelekileyo luya kufumaneka kuphela xa abazali bokuzalwa besayina iifom zemvume ngexesha lokwamkelwa komntwana.

Ukuba ufuna ukukhangela iirekhodi ezisemthethweni, ifayile ye ISebe lezeMpilo laseMelika kunye neeNkonzo zoLuntu inesishwankathelo semithetho enokuba luncedo kuwe njengokuba ucwangcisa uphando lwakho lomlibo. Unokuzikhuphelela Isikhokelo sikarhulumente kwimigaqo-nkqubo emalunga neerekhodi zokwamkelwa komntwana ngumntu ongamzelanga ibengowakhe,Ukubhaliswa kwabantwana

Ukuba awunalo ulwazi oluninzi oza kusebenza nalo ekuqaleni, ukuthumela isicelo kwirejista yokuhlangana kwakhona kunokubanceda. Ezi zibonelelo zasimahla zifuna ukunceda ukumanya kwakhona abo bamkelweyo kunye neentsapho zabo zokuzalwa. Nangona kunjalo, ekubeni ukuthatha inxaxheba kwerejista kungokuzithandela ngokupheleleyo, uya kufuna ukukhangela kwiindawo ezahlukeneyo ezahlukeneyo ukuze wandise amathuba okufumana umdlalo. • IRejista yeHlabathi yokuHlanganiswa kweeSandi yaMazwe ngaMazwe kuthiwa yeyona ncwadi inkulu kunye neyona iphumeleleyo ekuhlanganisweni kwakhona kwabantwana abamkelweyo kunye nabazali babo bokuzalwa. Ngenxa yenkxalabo malunga nemfihlo, awunakho ukungenisa iifom kwi-intanethi kwaye uya kwaziswa kuphela xa umdlalo wenziwe kunye nolwazi olunikezile.
 • IINKCUKACHA unikezela ngesiseko sedatha yabantu abafuna ukunxibelelana nezihlobo ezahlulwe kukwamkelwa. Kukho uluhlu oluthunyelwe ngabantwana abamkelweyo, abazali abamkela ngokwabo, abazali bokuzalwa, abantakwabo, kunye nezinye izalamane zokuzalwa.
 • Ndifumane Iziko ledatha lokufumana umntwana simahla eliza kukhangelwa ngumhla wokuzalwa komntwana owamkelweyo.
 • Ukwamkelwa.com igcina irejista yokukhulisa abantwana ekhululekile ukuba ifikeleleke ukuba ungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala. Unokukhangela iirekhodi ngegama, unyaka, ilizwe, iarhente, okanye ilizwe.

Amagama kwiiRekhodi zokuThathwa kwaSimahla

Xa ufuna iirekhodi zokwamkelwa simahla, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba umntwana owamkelweyo unegama lokuzalwa kunye negama lokutholwa. Ukuba umama wokuzalwa ukhetha ukungamniki umntwana igama, isatifikethi sokuzalwa sokuqala siyakuthetha into kwi 'Baby Boy Jones' okanye 'Baby Girl Smith.' Igama lokuzalwa lomntwana lihlala ligama lakhe elisemthethweni kude kube kugqityiwe ukwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni. Oku kungathatha phakathi kweenyanga ezintandathu nonyaka ukusukela kwixesha lokufakwa komntwana kubazali abamkhulisayo.

iintlobo ezahlukeneyo zamabhabhathane anemifanekiso namagama

Ukufuna iNkxaso kuPhando lwakho

Ukukhangela iirekhodi zokutholwa komntwana kunokuba yinkqubo enzima, ke kubalulekile ukuba uzingise. IQonga leGen igcina isibonelelo sokuba abantu babuze imibuzo enxulumene nophando lomlibo kunye nokwamkelwa. Ngelixa abathathi-nxaxheba kwiforum bengezizo iingcali ezisemthethweni ngesihloko, abaninzi banamava abo okwabelana nabanye abanokuba luncedo kukhangelo lwakho.

Iclaloria Calculator