Ngaba iikati zinxibelelana njani?

Ikati isibini siphuzana

Kukho umbono wokuba iikati azizizo izilwanyana zasentlalweni, ubuncinci xa kuthelekiswa nezinja ezichaza ngakumbi imeko yabo yeemvakalelo kwezinye izinja. Amakati aneendlela ezininzi zokunxibelelana ezizodwa ngokukhethekileyo.Ubomi boLuntu beekati

Amakati angaba izilwanyana ezizodwa kuba baye bavela kwiinkulungwane ukusuka kookhokho babo basendle ukuze bazingele amaxhoba. Ngenxa yokuba uhlobo lokuzingela izilwanyana lubandakanya ukunganyamezeli kunye nokuhamba ngokukhawuleza ukukothusa nokubamba amaxhoba, ukuzingela kuphela yeyona ndlela isebenzayo yokuphumelela. Iikati zikwindawo kunye nezinye iikati, nokuba kukwindlu enye, ezinokubangela uxinzelelo kunye nembambano.Amanqaku afanelekileyo
 • Iingxaki zeKati yoLusu akufuneki uyihoye
 • Iimpawu zePati zokuKhulelwa ezingabonakaliyo
 • Ikati lodonga ukuze kuqaqambe Usuku lwakho

Kutheni Kubalulekile Oku?

Ukuba uyazibuza ukuba ingaba yonke le nto inxulumene njani nombuzo wokuba iikati zinxibelelana njani, konke oko kusekwe kubume boluntu. Ukuze 'kugcinwe uxolo' iikati zinayo ubudlelwane obuntsonkothileyo nezinye iikati . Obu budlelwane busekiwe ngonxibelelwano lwabo ngokwamaqela eekati ezihlala kunye neekati ezingaphandle kweqela labo. Unxibelelwano lwekati phakathi kwezinye iikati lunokuhlelwa ngokwamacandelo amathathu athi onke ahambelana nobudlelwane babo beekati.

Unxibelelwano lweKati oluSekelekileyo

Njengezinja, iikati zinamandla okuva ivumba kunathi. Ziyefana nezinja ekubeni zinelungu elizinikele ekusebenziseni ivumba elibizwa ngokuba yi Ilungu likaJacobson , engafumanekiyo ebantwini. Basebenzisa amandla abo okuphucula ukunxibelelana nezinye iikati.

Ukutshiza ikati

Ukujongana neukutshiza ikatingokuqinisekileyo iyacaphukisa. Nabani na ophethe iikati angakuxelela ukuba kunzima kangakanani ukulahla. • Isizathu soku kuziphatha kunukayo yimizamo yekati yoku bhengezani ummandla wakhe kwezinye iikati, nokuba ziikati kwindlu enye okanye iikati ezingadibaniyo ngaphandle kwekhaya lakho.
 • Ngokutshiza umchamo, kwaye ngamanye amaxesha ilindle, kwiindawo ezime nkqo ezinje ngeendonga neengcingo, lo ngumyalezo omkhulu, ocacileyo kwezinye iikati ukuba zihlale ngaphandle kwendawo yakhe.
 • Kungenxa yesi sizathu le nto indlela yokuziphatha yokutshiza ihlala ifumaneka kumakhaya eekati ezininzi, ngakumbi amadoda angachazwanga, naxa iikati ezivela ngaphandle kwekhaya zizula zisiya kwipropathi yakho kwaye zicaphukisa ikati ehlala kuyo.

Ukurabha ezinye iikati

Enye indlela iikati ezisebenzisa ngayo ivumbaukunxibelelana nabanyekukhuhla omnye komnye.

 • Oku kuhlikihla kubonakala kwiindawo ezijikeleze intloko nentamo yazo. Oku kwaziwa njenge 'bunting.'
 • Xa iikati zidibana, zikhona ukutshintshiselana ngeepheromones ukusuka kwabo amadlala ivumba nezinye iikati kwaye kukuziphatha okuqhelekileyo kobuhlobo.
 • Unokubona iikati zihlikihla ngokuchasene nefenitshala yakho, iindonga kunye namanye amabala athe nkqo kwaye oku kufana nokutshiza. Ikati isebenzisa iipheromones zayo ukubanga umhlaba wayo.

Ukunxibelelana kweekati ngoLwimi loMzimba

Iikati zisebenzisa ulwimi lomzimba ngeendlela ezifihlakeleyo nezimangalisayo zokuba 'nencoko' kunye nezinye iikati. Abantu abafundiswanga kwiiziseko zekati ebonakalayobahlala bedidekile yinto eyenzekayo kwaye baphose imiyalezo phakathi kweekati zabo ezinokubonisa ubuhlobo, uloyiko, ixhala okanye ubundlongondlongo.Imiqondiso yobuhlobo phakathi kweekati

Ukuba iikati zibonisa ukusebenzisana okuhle nezinye iikati, uya kuqaphela ezi nguqu zilandelayo kulwimi lomzimba wazo: • Iindlebe ziya kuba phambili
 • Umsila omileyo onokuthi ungcangcazelele okanye unyuke kodwa ubonakale ukhululekile
 • Abafundi abaxineneyo emehlweni, abanokubonisa ubukrakra, ngokusekwe kwezinye iimpawu zomzimba
 • Ulwimi lomzimba ngokubanzi kunye namacala abo kunye nasemva kujongeka kukhululekile kwaye uboya babo bubukeka buqhelekileyo
 • Ngamana ucoce kunye / okanye uhlikihle omnye komnye

Ulwimi oluxhalabisayo phakathi kweekati

Ikati eziva ixinezelekile bubukho wenye ikati iya kubonisa imikhwa ethile. Oku kuhlala kubonakala xa kuziswa ikati entsha ekhayeni, okanye ikati enye ixhaphaza enye ikati. Le miqondiso ibonakalayo yile:

 • Iindlebe zinokubuyela umva, nangaphambili ezibonisa ukuba bayalumka kwimeko-bume yabo
 • 'IiHackles' ziya kuba phezulu, oko kuthetha ukuba uboya babo bujongeka ngathi buhambela phezulu kwaye busasazeka kude omnye komnye
 • Oboya beme nkqo buya kubonakala emsileni, umsila ubotshelelwe phantsi komzimba wabo
 • Abafundi baya kwandiswa
 • Umqolo wabo unokugoba, okanye ungababona behlisa umzimba wabo emhlabeni

Iimpawu ze-Inter-Cat zoNgcungcuthekiso

Iikati eziukuhamba ngendlela ehlaselayokwezinye iikati ziya kubonisa unxibelelwano olubonakalayo olucacileyo. Lo ngumyalezo kuwe ongenelela ukuthintela nakuphi na ukwenzakala kwiikati kunye nokukhusela ikati elikhuselayo ngakumbi ekoyikeni ngakumbi kunye noxinzelelo. Ukuba enye yeekati zakho ibonisa oku kuziphatha kwezinye iikati okanye zombini ikubonisa, kuya kufuneka ucinge ngokuqhakamshelana no indlela yokuziphatha yekati okanye indlela yokuziphatha kwezilwanyana ngoncedo ngokwakha imvisiswano phakathi kwamafeline akho.

 • Iindlebe ziya kubhekiswa umva kwaye ziya kubonakala zixinzelelwe entloko
 • Umsila uya kuhamba ngokuhamba ngokukhawuleza, okunyusa ubundlobongela bekati
 • Abafundi baya kuthintelwa
 • Emuva kuya kuba 'nokuqhekeka' okubonakala ngathi uboya babo busasazekile kwaye buphume
 • Emuva kuya kujongeka kuhleliwe
 • Ulwimi lomzimba ngokubanzi luya kubonakala lucolile kwaye luqinile

Unxibelelwano lweVocal phakathi kweekati

Indlela yokugqibela iikati ezinxibelelana ngayo nezinye iikati kukusebenzisa izandi ezahlukeneyo ezinokuthi ziqale ukonwaba zisoyike zibe nochuku. Ezinye iikati ziya kuba 'ziyathetha' kunabanye ngokusekwe kubuntu babo kunye nokuzala.

Ngokukhawuleza

 • I-Yowling, okanye i-caterwauling, yenzeka xa uneekati ezingachazwanga kwayelixesha lokukhwelana. Zombini iikati ezingamadoda nabasetyhini ziya kungcangcazela xa zibona ubukho zenye. I-Yowling nayo ingangxola, ngakumbi njengeekati ezishushu kunye abafuna amaqabane basondele omnye komnye.
 • I-Yowling inokwenzeka kwakhona xa ikati yakho ikhonaUkukhathazeka nokugula okanye iintlungu.
 • Elinye ixesha uyakuva ukugcuma kuxa iikati zifuna ukulwa okanye sele zilwa.

Bhomboloza

Njengokubhomboloza, iikati zisenza isandi xa zibona enye ikati ingena kwindawo yabo. Zombini luphawu lokukhathazeka kunye nokuzama ukuxelela enye ikati ukuba ihambe.

Ukukhangela

 • I-Hissing yenye yezinto eziza kwenziwa ziikati xa ziphazanyiswa zezinye iikati.
 • Ukuba ikati ibulisa ikati entsha engaqhelekanga, baya kwenza umlozi ukuxelela enye ikati ukuba ibuye umva ize ibashiye bodwa.
 • Ngokwesiqhelo iikati zihlala zikhuselekile xa zibetha, kodwa unokubona umlo usenzeka ngaphambi kokuba ikati ihlasele enye ikati.
 • I-Hissing inokuhamba kunye nokugquma.

Ukugquma

 • Amakati anobundlongondlongo omnye komnye, okanye ukuba ikati enye inochuku kwenye ikati, iya kubandakanyeka kuyo ingxolo engxolayo .
 • Iikati zisenokubhodla xa zixinzelelekile kukho ikati entsha.

Meows

Iikati meowukubulisa abantu babo. Ngamanye amaxesha kuya kwenziwa okufanayo nakwezinye iikati nangona kubonwa kakhulu ngamantshontsho ekati koomama.

Ukurhawula

Enye ingxolo enxulumene namantshontsho yintsinjana eyenziwa ngumama kwiintsana zakhe ukuze zihoye.

Unxibelelwano lwekati ukuya kwiikati

Amakati anobudlelwane obuntsonkothileyo omnye komnye kwaye asebenzise intlalo ngokubanzi ukwenza iimvakalelo zabo zaziwe ngabo bobabini abo bahlala kunye neekati ezingaqhelekanga. Ukuba ufunda ngakumbi malunga nokuba iikati zithetha njani omnye komnye, unokuyiqonda indlela abanxibelelana ngayo kunye nokuhlala, okanye hayi, ekhayeni lakho. Ikwavumela ukuba ungenelele ngokukhawuleza xa ubona ukuba kukho ingxaki kwaye ufuna uncedo lobuchwephesha.