Impahla

Amelia Earhart Umthwalo

U-Amelia Earhart waduma ngexesha lakhe ngenxa yeempumelelo zakhe ezininzi kwezokuhamba ngenqwelomoya kwaye uhlala eyimbonakalo yaseMelika nasemva kokunyamalala kwakhe. Waye ...