Ubambiso Ukubuyiselwa Kwemali

Yintoni iNkqubo yeHAMP?

Ngaba unengxaki yokwenza intlawulo yakho yobambiso? Ukuba kunjalo, iNkqubo yokuGuqulwa kweKhaya eFikelelekayo (HAMP) kunokuba kufanelekile ukuba uyiqwalasele.