Ukulala Aids

Lingakanani ixabiso lokulala kwinani lokulala

Ukuphononongwa kweendlela ezahlukeneyo kunye neempawu zokulala kweenombolo zokulala kubandakanya amaxabiso akhoyo ngoku.