Ngequbuliso uKati onothando

Umfazi owanga ikati yothando ye-tabby

Utshintsho kwiUkuziphatha kwekatiUngakhathazeka umnini wesilwanyana. Olunye undwendwe libuza ukuba kutheni ikati yalo ivele yathandana.iinombolo zemodeli yomatshini wokuthunga weediliya

Abaveleli Buza imibuzo malunga nokuthandana ngequbuliso kwiikati

Ikati ngesiquphe Inothando

Mholweni. Ikati yam yabasetyhini yajika nje yaba lishumi elinesihlanu kwaye yayizimeleyo kakhulu kubo bonke ubomi bayo. Wayengenguye ikati ethandekayo enjeyaikati eyindodaNdandinaphambi kwakhe. Wayethanda ukuhlala yedwa, wayengenguye ikati nangayiphi na indlela kwaye akazange alale kwigumbi elinye nam. Kunyaka ophelileyo, ebesiza, ehleli esofeni ecaleni kwam. Ngokukhawuleza, uyandikhathaza ngakumbi kwaye uyavuya xa endibona ndibuya ekhaya emva kokuba eyedwa imini yonke. Iphantse yangathi ivukile kwaye ngoku iyikati ethandekayo yedeveli bendisoloko ndinqwenela ukuba ngebeyiyo. Ndiyazi ukuba abantu basetyhini bazimele ngakumbi kunamadoda. Ngaba lo ngumqondiso nje wokwaluphala, okanye kufanele ukuba ndikhathazeke? Enkosi. ~~ Tara

Amanqaku afanelekileyo
  • Inzala eyahlukileyo yeekati
  • Iimpawu zePati zokuKhulelwa ezingabonakaliyo
  • Iingxaki zeKati yoLusu akufuneki uyihoye

Ingcali Phendula

Molo, Tara,

Amakati zizidalwa ezingaqhelekanga. Ndinekati yaseSiamese eyamcaphukela umyeni wam okoko wamhlambayo xa wayeneveki ezilishumi elinambini ezelwe. Ndithembe ukuba wayedinga enye! Uneminyaka elishumi elinesihlanu ngoku, kwaye ngequbuliso uthathe isigqibo sokuba uyamthanda. Uya kukhwela ethangeni lakhe kwaye acoce kwaye amhlikihle kuye. Ndiyaqonda ukuba kwamthatha iminyaka elishumi elinesihlanu ukumxolela.

Andizukukhathazeka ngekati yakho ngaphandle kokuba ibonisa enyeiimpawu ezingaqhelekanga. Izinto ekufuneka zibukelwe ezinokubonisa ukugula ziya kubandakanya:

  • Ukuphelelwa ngumdla wokutya
  • Ukwanda ukoma
  • Guqula kwiimikhwa yebhokisi yenkunkuma
  • Ukuphulukana noboya
  • Ukuhamba

Njengamaxesha onke, ukuba ukrokrela ukuba uhambo oluya kugqirha wezilwanyana lunokuba lolungeleleneyo, kuya kufuneka wenze idinga nogqirha wezilwanyana. Ngaphandle koko, bonwabele indlela amnandi ngayo. Kulungile ukuba uthandwa ngakumbi.

ndingazinikela phi iiglasi zamehlo ezisetyenzisiweyo

~~ uLori