Ukungabikho kwemisebenzi ngexesha loxinzelelo olukhulu

Ukudakumba Okukhulu kwaqala ngo-1929 kwaye kwaqhubeka de kwangowe-1939, kwaphela ngokunyusa okwabangelwa luxolo lwemfazwe. Ukungaphangeli ngexesha loxinzelelo olukhulu ...Ungayiqokelela intswela-ngqesho ukuba uyarhoxa

Ungayiqokelela intswela ngqesho ukuba uyarhoxa? Ukuba ucinga ngokuyeka umsebenzi, kukho ithuba elihle lokuba lo mbuzo uwele ingqondo yakho ...Izizathu zokwaliwa kwezibonelelo zokungaqeshwa

Zininzi izizathu zokwala izibonelelo zokungaqeshwa. Ngaba uyazibuza ukuba ingaba ibango lakho liya kuvunywa okanye laliwe? Fumana ngakumbi malunga nezinto ...Esona sizathu sokushiya umsebenzi

Ngaba uyazibuza ngezona zizathu zibalulekileyo zokushiya umsebenzi? Izinto ezininzi zinempembelelo nokuba umntu angagqiba ukuhlala nomsebenzi okanye awushiye. Apha zi ...

Ndingafumana Ukungasebenzi Ukuba Ndiye Ndagxothwa?

Ukuba ugxothiwe emsebenzini, kuyindalo ukuzibuza ukuba ungafumana na intswela-ngqesho. Ukuba ulahlekelwe ngumsebenzi ngenxa yezizathu ezinxulumene ...Imithetho malunga nokuGxothwa

Ukuba ungumqeshwa olahlekelwe ngumsebenzi ngenxa yokugxothwa, unokuba nomdla malunga nemithetho malunga nokugxothwa nokuba unayo okanye awunayo ...